Pazartesi - Cuma 9.00 - 18.00 Cumartesi-Pazar KAPALI | +90 216 527 7 527 | +90 532 755 7 527 |
930x523

Farmakogenetik nedir?

Her insan genetik yapısıyla bir diğerinden ayrılır ve benzersizdir. Bu nedenle kişilerin ilaçlara verdiği tepkiler değişkenlik gösterir ve hayati risk içerebilir. Yalnızca ABD’de her yıl 2.2 milyonun üzerinde insan ilaçların yan etkilerinden dolayı hastanelik olmaktadır. Hastanelerin acil servislerine başvuran hastaların %28’inde advers ilaç reaksiyonu görülmektedir. Bu yan etkilerden kaynaklanan ölümler, dünyada en yüksek dördüncü ölüm sebebini oluşturmaktadır. Milyonlarca insan gibi siz de genetik yapınızdan dolayı bazı ilaç tedavilerine yanıt vermiyor ya da çeşitli advers ilaç reaksiyonlarına maruz kalıyor olabilirsiniz.

Farmakogenetik; genetik mutasyon sonucu ilaç yanıtında gözlenen kişiler arası farklılıkları araştıran, genler ile ilaçların etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Amaç, bireyin genetik yapısı ile hastalığının tedavisinde kullanılabilecek ilaçların karşılaştırılması, en etkili ve yan etkisi en az olan ilacın doğru dozda uygulanmasıdır.

3000x2000

İlaç tedavisine kişilerin verdiği tepkilerde önemli farklılıklar olduğu yüzyıllardır bilinen bir gerçektir. AYNI TANIYA AYNI REÇETE uygulamasının yarattığı sorunlar günümüzde yapılan genetik analizlerle artık AYNI TANIYA FARKLI REÇETE uygulamasıyla çözüme kavuşturulmaktadır.GenAsist, kişiye özel tedavi için gerekli bu genetik analizleri yapmakta ve hazırladığı raporlarla hekimlere yardımcı olmaktadır.

3000x2000-ikinci

Son genetik teknolojiler kullanarak geliştirilen testlerimiz, hastaların ilaçlara karşı reaksiyonunu daha iyi anlamayı ve bu yolla tedavilerinin etkinliğini arttırırken, advers ilaç yan etkilerinden korunmayı da sağlamaktadır. Kişilerin ilaçlara verdiği farklı tepkilerin %95’inin genetik faktörlerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Farmakogenetik test, ilaç metabolizmasından sorumlu yüksek polimorfik sitokromlar hakkında bilgi sağlar ve doktorların;

 • Kişiye özgü tedavi hazırlamasını,
 • Güvenli ve etkili reçete uygulamasını,
 • Özellikle uzun süreli ve çoklu ilaç tedavisi gerektiren kişilerde tedaviye uyumun arttırılması olanağını,
 • Tedavi uygulamalarını, genetik bilimindeki son gelişmelerin ışığında yapabilmelerini sağlar.

İlaç metabolizması hakkında:

Çeşitli hastalık durumlarında kullanılan ilaçlar ve bu ilaçların metabolizmasında görevli enzimler ile ilgili örnekler;

Psikiyatri:

Depresyon (Nortriptyline), Endojen Nöroaktifler (Estradiol)  

2C9, 2D6, 3A4

Kanser Tedavisi :

Meme kanseri (Tamoxifen), Küçük hücreli olmayan  AC Ca (Erlotinib)

2D6, 3A4, 3A5

Ağrı Tedavisi:

Opioid (Hydrocodone, Codeine), Phenylheptylamine (Methadone)

2D6, 3A4, 3A5

Cinsel Sağlık:

Menapoz (Yaz), BPH (Flomax), Disfonksiyon (Viagra)

2C9, 2C19, 2D6, 3A4

Kardiyoloji:

MI (Plavix), Kolesterol (Lipitor), Beta-bloker

2C9, 2C19, 2D6, 3A4, 3A5

Enfeksiyon Hastalıkları:

Human Immunodeficiency Virus (Sustiva)

3A4

Tamamlayıcı Tıp:

Performans arttırıcı (Ginseng), Anti-Tümör (Shiitake Ekstrakt/AHCC)

2D6, 3A4

Psikotropikler

 1. Fluoxetine
 2. Sertraline
 3. Valporic Acid
 4. Tetrahydro-cannabinol

Steroid Olmayan Anti- İnflamatuar İlaçlar

 1. Aceclofenac
 2. Celecoxib
 3. Diclofenac
 4. Flurbiprofen
 5. Ibuprofen
 6. Indomethacin
 7. Lornoxicam
 8. Meloxicam
 9. Naproxen
 10. Piroxicam
 11. Suprofen
 12. Tenoxicam

Hipoglısemikler

 1. Chlorpropamide
 2. Glipizide
 3. Glimepiride
 4. Glyburide
 5. Nateglinide
 6. Rosiglitazone
 7. Tolbutamide

Diğerleri

 1. Phenobarbital
 2. Warfarin

Psikotropikler

 1. Amitriptyline
 2. Citalopram
 3. Clomipramine
 4. Diazepam
 5. Escitalopram
 6. Flunitrazapam
 7. Fluoxetine
 8. Imipramine
 9. Moclobemide
 10. Sertraline
 11. Trimipramine

Antikonvulzanlar

 1. Mephenytoin
 2. Phenytoin

Proton Pompası İnhibitörü

 1. Esomeprazole
 2. Iansoprazole
 3. Omeprazole
 4. Pantoprazole

Diğerleri

 1. Carisoprodol
 2. Cilostazol
 3. Clopidogrel
 4. Isophosphamide
 5. Nelfinavir
 6. Proguanil
 7. Propranolol
 8. Tolbutamide
 9. Voriconazole

Psikotropikler

 1. Amphetamines
 2. Aripiprazole
 3. Atomoxetine
 4. Benztropine
 5. Citalopram
 6. Desipramine
 7. Doxepine
 8. Duloxetine
 9. Fluoxetine
 10. Haloperidol
 11. Imipramine
 12. Nortriptyline
 13. Paroxetine
 14. Risperidone
 15. Venlafaxine

Analjezikler

 1. Codeine
 2. Dihydrocodeine
 3. Hydrocodone
 4. Loperamide
 5. Oxycodone
 6. Tramadol

Beta Blokerler

 1. Carveodilol
 2. Metoprolol
 3. Propranolol
 4. Timolo

Diğerleri

 1. Doxorubicin
 2. Estradiol
 3. MDMA (ecstasy)
 4. Propafenone
 5. Ranitidine
 6. Tamoxifen
 7. Tolerodine

Psikotropikler

 1. Alprazolam
 2. Buspirone
 3. Clomipramine
 4. Estazolam
 5. Eszopiclone
 6. Midazolam
 7. Nefazodone
 8. Sertraline
 9. Triazolam
 10. Zaleplon
 11. Zolpidem

Analjezikler

 1. Buprenorphine
 2. Codeine
 3. Fentanyl
 4. Hydrocodone
 5. Methadone
 6. Oxycodone
 7. Propoxyphene
 8. Sufentanil

Antibiyotikler &
Antifungallar

 1. Itraconazole
 2. Ketoconazole
 3. Macrolides
 4. Telithromycin

Antikonvulzanlar

 1. Carbamazepine
 2. Ethosuximide
 3. Tiagabine
 4. Zonisamide

Diğerleri

 1. Cortisols
 2. Fluticasone
 3. Progestins
 4. Statins

Örnek Test Raporları ve Farmakogenetik hakkında makaleler 

genasist-test-kutusu-700x700

Genasist Pharma İlaç Genetiği Testi

 • Genasist Pharma ilaç genetiği testi ağız mukozasından alınan örnek ile Kaliforniya’da kurulu CLIA sertifikalı PesonalizeDx Labs genetik laboratuvarında yapılmaktadır.
 • Sonuçlar, 10-15 gün içerisinde detaylı bir test raporu ile tarafınıza ulaştırılır.
 • Test; CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5 ve VKORC Sitokrom P450 enzimlerinin ilaç etkileşmelerini test ederek bu enzimlerle metabolize olan ilaçlara vucudunuzun vereceği tepkiyi raporlar, böylelikle kişiye özgü tedavi hazırlanmasını, güvenli ve etkili reçte uygulanmasını, özellikle uzun süreli ve çoklu ilaç tedavilerinde tedaviye uyumun arttırılmasını sağlar.

Sadece  2.350,00 ₺ 

FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) sayısız ilaç etiket güncellemeleri ve bültenler ile bu konudaki tehlikeler için hasta ve doktorları uyarmakta, genetik bilgiler ile nasıl bunun üstesinden gelineceğini açıklayarak testin yapılmasını önermektedir.

AMA (Amerikan Tıp Derneği) doktorlara, hastaların ilaç metabolizmalarını etkileyen genetik mutasyonların öneminden bahsederek, genetik testlerin reçetelendirmeye yol gösterici olmasına yönelik tavsiyelerde bulunmaktadır.

Amerikan Sağlık Bakanlığı çeşitli yayınlarında açıkça belirtmektedir ki; “Farmakogenetik testler, potansiyel advers ilaç reaksiyonlarını veya etkisiz ilaç tedavilerini önleyerek uzun vadede sağlık giderlerini azaltabilir”.

EMA (Avrupa İlaç Ajansı) doğru dozda doğru ilaç kullanımı için farmakogenetik testlerin önemini vurgulayarak çeşitli ilaçlarda önerici etiket uygulamalarını başlatmıştır.